inloggen

Gymnastiekvereniging ARS is een vereniging van ongeveer 300 leden en een 65 tal vrijwilligers.
Na de algemene ledenvergadering van 5 april 2017 bestaat het bestuur uit de volgende 5 personen:
- Beppie Vugts;   Voorzitter
- Annet Guitjens:  Penningmeester
- Annette vd Sanden: secretariaat/communicatie
- Patrick van Stiphout: Technische zaken
- Ben Fredriks; materiaal/ projecten

Zij werken volgens de richtlijnen van ‘besturen met een visie’. Dat wil zeggen dat ze aan de hand van een beleidsplan de toekomst van de vereniging voor de komende jaren gaan sturen. Iedere bestuurder is manager van een werkgroep.(financiën, technische commissie, communicatie, activiteiten en projecten). In de werkgroepen zitten verschillende vrijwilligers en samen houden ze met de leiding van de turngroepen de vereniging draaiende. Heb jij ook interesse om zitting te nemen in een werkgroep, meld je dan aan via ons secretariaat, dan nemen wij contact met je op.
Gymnastiekvereniging ARS is lid van de KNGU en de ESR.
De functie van de ledenadministratie valt onder de werkgroep financiën en wordt vervuld door Susan Renders.
Communicatie: we hebben al meer dan 30 jaar een eigen clubblad ARS nieuws dat 5 of 6 keer per jaar uitkomt, als clubblad of als flyer, en een eigen vouwploeg die de clubbladen vouwen en nieten. Op dit moment zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om het clubblad via de mail te verspreiden. De werkgroep communicatie is nauw betrokken bij de website, en iedere 6-8 weken komt er een nieuwsbrief uit voor de kaderleden.
Jeugdcommissie: bestaat uit jeugdleden, zij organiseren regelmatig activiteiten die ‘niets’ met turnen te maken hebben, zoals paaseieren zoeken, dropping, jeugdkamp en de sinterklaas viering.  Klik hier voor de speciale pagina van de jeugdcommissie.
In de 1e helft van het jaar wordt de algemene ledenvergadering gepland. Tevens is er minimaal 1 kadervergadering per jaar.


Update: 1 januari 2019